CONDUCATORI DOCTORAT


Prof. dr. ing. Adrian Alexandru Badea
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica
Tel:
E-mail:
Domenii de cercetare:

Prof. dr. ing. Corneliu Balan
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, Ela 209
Tel:021 402 9282
E-mail:corneliu.balan@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Mecanica fluidelor vâscoase și viscoelastice
 • Microfluidică
 • Reologie și Reometrie
 • Mecanica mediilor continue

Conf. dr. ing. Diana Maria Bucur
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, Ela 213
Tel:021 402 9282
E-mail:diana.bucur@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Tehnologii de utilizare a curenților de apă de cădere mică
 • Sisteme pentru reducerea impactului asupra mediului a funcționării turbinelor hidraulice
 • Simulări numerice în ingineria fluidelor
 • Utilizarea algorimilor genetici evoluționiști în ingineria fluidelor
 • Analiza parametrilor reali de funcționare a mașinilor hidraulice
 • Curgerea fluidelor mono/bifazice

Prof. dr. ing. Constantin Bulac
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, EI201
Tel:021 402 9446
E-mail:constantin.bulac@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Modelarea și simularea proceselor dinamice din sistemele electroenergetice
 • Stabilitatea și controlul sistemelor electroenergetice
 • Aplicații ale tehnicilor de inteligență artificială în sistemele electroenergetice
 • Dispozitive FACTS
 • Transportul și distribuția energiei electrice la tensiune alternativă și continuă

Prof. dr. ing. Adrian Ciocanea
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, Ela 109
Tel:021 402 9296
E-mail:adrian.ciocanea@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Hidrodinamica turbomașinilor
 • Mașini și instalații pentru captarea și conversia energiilor regenerabile: eoliană, microhidro, solar termic, valuri, pile de combustie
 • Aplicații ale jeturilor cavitaționale la presiuni înalte
 • Interacțiunea fluid-structură
 • Ventilare exterioară și interioară
 • Curgerea fluidelor multifazice

Conf. dr. ing. Diana Mariana Cocarta
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, ELA 007
Tel:
E-mail:diana.cocarta@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Modelarea și simularea riscurilor pentru sănătatea populației asociate industriei energetice
 • Energii regenerabile – valorificarea energetica a materiei organice și conversia biogazului în energie electrică și termică
 • Integrarea componentei de sănătate publică în sistemele pentru clădiri inteligente
 • Remedierea presiunilor asupra mediului generate de sectorul energetic

Prof. dr. ing. Sorina Costinas
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, EH003
Tel:021 402 9340
E-mail:sorina.costinas@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Modelarea și simularea unor strategii de mentenanță inovative pentru un viitor performant, în contextul dezvoltării rețelei electrice inteligente
 • Integrarea conceptelor și fundamentelor ingineriei mentenanței, a consecințelor aplicabilității lor practice în proiectarea unor modele de operare, bazate pe suport IT, pentru managementul infrastructurii critice din sistemele electroenergetice
 • Stații electrice digitalizate. Explorarea fezabilității unor noi rețele de senzori, unor noi tehnologii de monitorizare on-line și de analiză a stării tehnice, diagnoză, prognoză, control. Noi teste tehnologice pentru evaluarea promptă a duratei de viață
 • Mărirea rezilienței stațiilor electrice și analize de date
 • Asigurarea calității serviciului de alimentare cu energie electrică

Prof. dr. ing. George Darie
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, EG024
Tel:021 402 9689
E-mail:george.darie@energy.pub.ro
Domenii de cercetare:
 • Centrale termoelectrice convenţionale
 • Cicluri combinate gaze-abur
 • Instalaţii de turbine cu gaze
 • Cogenerare

Prof. dr. ing. Cristian Florian Dinca
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, EH 014
Tel:021 402 9462
E-mail:cristian.dinca@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Proiectare integrată a sistemelor energetice
 • Tehnologii de captare, transport, utilizare şi stocare CO2
 • Analize de impact de mediu a proceselor energetice şi industriale
 • Sisteme de conversie a energiei
 • Sisteme energetice pentru generare de vectori energetici

Prof. dr. ing. Daniel Dupleac
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, Ela002
Tel:021 402 9401
E-mail:daniel.dupleac@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Analize termohidraulice pentru CNE
 • Analiza accidentelor severe 
 • Modelarea si simularea proceselor si instalatiilor nucleare
 • Termohidraulica reactorilor LFR

Prof. em. dr. ing. Mircea Eremia
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, EI 114
Tel:021 402 9446
E-mail:mircea.eremia@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Stabilitatea și controlul sistemelor electroenergetice;
 • Aplicații ale electronicii de putere în sistemele electroenergetice:  Transportul energiei electrice  la tensiune continuă (sisteme cu două și multi-terminal, respectiv tehnologii CSC, VSC și MMC); Dispozitive FACTS (SVC, TCSC, STATCOM, SSSC, UPFC, IPFC);
 • Aplicații ale tehnicilor de Inteligență Artificială în rețelele de distribuție și de transport a energiei electrice: sisteme expert, rețele neurale artificiale, algoritmi genetici, sisteme fuzzy;
 • Integrarea surselor regenerabile energie (turbine eoliene onshore și offshore, PV) în rețelele electrice: amplasare, dimensionare, conectare la rețea, calcule de regim permanent etc.

Conf. dr. ing. Cora Gheorghe
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica
Tel:
E-mail: cora.ghreorghe@upb.ro
Domenii de cercetare:

Prof. dr. ing. Sanda Carmen Georgescu
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, ELa114
Tel:021 402 9282
E-mail:carmen.georgescu@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Rețele hidraulice inteligente
 • Recuperarea energiei în sisteme de alimentare cu apă
 • Optimizarea exploatării mașinilor hidraulice/ stațiilor de pompare/ centralelor hidroelectrice
 • Stocarea hidraulică și hidro-pneumatică a energiei

Prof. dr. ing. Stefan Gheorghe
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, EI208
Tel:021 402 9446
E-mail:stefan.gheorghe2506@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Calitatea Energiei Electrice (CEE) – fenomenologie, masuratori, monitorizare, management;
 • Eficienta Energetica (EE) – noi tehnologii, indicatori, monitorizare, management;
 • Regimurile de functionare ale Sistemelor Electroenergetice – modelare, calculul regimurilor, reglajul tensiunii in SEN;
 • Surse Regenerabile de Energie (SRE) – conditii de conectare la sistem, stocarea energiei. 

Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, EI 209
Tel:021 402 9482
E-mail:nicolae.golovanov@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Calitatea energiei electrice
 • Eficienţa energetică
 • Alimentarea cu energie a utilizatorilor industriali
 • Tehnica Tensiunilor Inalte

Prof. dr. ing. Cristian Lazaroiu
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, EI211
Tel:
E-mail:cristian.lazaroiu@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Integrarea și funcționarea optimă a resurselor distribuite în piața de energie electrică
 • Monitorizarea și controlul calității energiei electrice în sisteme electroenergetice
 • Orașe inteligente (Smart cities)
 • Aplicații economice ale teoriei jocurilor în sisteme energetice
 • Rețele de joasă tensiune continuă pentru integrarea surselor regenerabile

Prof. dr. ing. Gheorghe Lazaroiu
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, Ela 005
Tel:021 402 9808
E-mail:gheorghe.lazaroiu@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Modelarea şi simularea de procese şi componente din centralele termoelectrice
 • Hidrogenul ca vector energetic
 • Sursele regenerabile ca posibile soluții de decarbonatare
 • Valorificarea energetică a biomasei vegetale şi animaliere
 • Metanizarea gazelor din arderea combustibililor fosili pentru un mediu curat.

Prof. dr. ing. Cosmin Marculescu
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, ENC103
Tel:
E-mail:cosmin.marculescu@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Procese termochimice pentru conversia biomasei și deșeurilor în produse derivate
 • Procese catalitice pentru obținerea de biocombustibili (lichizi, gazoși, Hidrogen) sau produse chimice
 • Procese termochimice în câmp de microunde
 • Cicluri termodinamice pentru centrale electrice de mică putere – efecte ale utilizării bio-combustibililor
 • Optimizări ale soluțiilor de conversiei a biomasei în energie electrică

Prof. dr. ing. Eduard Minciuc
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, EH005
Tel:
E-mail:eduard.minciuc@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Eficiență energetică
 • Cogenerare / trigenerare
 • Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru producerea de energie termică
 • Impactul producerii de energie asupra mediului

Prof. dr. ing. Horia Necula
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, R324
Tel:021 402 9722
E-mail:horia.necula@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Energetica clădirilor
 • Instalaţii frigorifice
 • Pompe de căldură
 • Stocarea energiei în materiale cu schimbare de fază
 • Modelarea şi simularea proceselor termodinamice

Conf. dr. ing. Ioana Opris
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica
Tel: 021 402 9401
E-mail: ioana.opris@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Modelarea și simularea proceselor în ingineria energetică
 • Măsurarea mărimilor și sisteme inteligente de măsurare în ingineria energetică
 • Sisteme inteligente de management în ingineria energetică
 • Aplicații privind sisteme inteligente de măsurare și management în ingineria energetică

Prof. dr. ing. Valeriu Panaitescu
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, EH 207
Tel:021 402 9441
E-mail:valeriu.panaitescu@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Modelarea şi simularea incendiilor din diferite structuri constructive
 • Termohidrodinamica proceselor de stingere a incendiilor
 • Curgerea fluidelor vâscoase în jurul unor configuraţii de profile
 • Studiul evoluţiei interfeţei a două fluide imiscibile cu aplicaţii la cercetarea unor fenomene de poluare
 • Analize de vibrații și de cavitație în procesul de urmărire a stării de bună funcționare a hidroagregatelor

Prof. dr. ing. Roxana Patrascu
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica
Tel:
E-mail: roxana.patrascu@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Eficienţa energetică – solutii si tehnologii performante
 • Managementul energiei in procesele industriale si zonele urbane
 • Integrarea surselor regenerabile in sistemele de alimentare cu energie termica
 • Cogenerare

Conf. dr. ing. Bogdan Popa
Universitatea POLITEHNICA București - Facultatea de Energetică, Ela 208
Tel: 021 402 9189
E-mail: bogdan.popa@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Optimizarea exploatării amenajărilor hidroenergetice
 • Modelarea funcționarii și integrării amenajărilor hidroenergetice cu acumulare prin pompare în SEN
 • Algoritmi metaeuristici aplicați în utilizarea resurselor de apă (hidroenergetică, alte utilizări ale apei, folosință multiplă)
 • Integrarea tehnologiilor moderne de producere și stocare a energiei cu amenajările hidroenergetice
 • Optimizarea utilizării resurselor de apă în contextul schimbărilor climatice
 • Sisteme de suport de decizie pentru exploatarea acumulărilor cu folosință multiplă
 • Microhidrocentrale
Prof. dr. ing. Luminita Georgeta Popescu
Tel:
E-mail:
Domenii de cercetare:

Prof. dr. ing. Radu Florin Porumb
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, EI209
Tel:021 402 9482
E-mail:radu.porumb@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Metode avansate de analiză şi instrumente dedicate identificării şi anticipării problemelelor de calitate a energiei electrice
 • Modelarea influenței generării distribuite asupra sistemelor electrice de distribuție
 • Dezvoltarea de instrumente analitice pentru evaluarea problemelor de eficienţă energetică aplicate la domeniul de utilizare a energiei electrice
 • Aplicații ale digitalizării și virtualizării în sistemele electroenergetice
 • Modelarea sistemelor blockchain pentru energie

Prof. dr. ing. Ilie Prisecaru
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, Ela103
Tel:021 402 988
E-mail:ilie.prisecaru@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Centrale nuclearoelectrice
 • Termohidraulica reactoarelor nucleare
 • Securitatea Centralelor Nucleare
 • Modelarea si simularea regimurilor termohidraulice dinamice din centralele nuclearoelectrice

Prof. dr. ing. em. Dan Niculae Robescu
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, ELa 005c
Tel: 021 40 9493; 0744 648 300
E-mail: dan.robescu@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Dinamica fluidelor polifazate
 • Instalații și echipamente de epurare
 • Fiabilitatea proceselor și instalațiilor de epurare
 • Modelarea și simularea proceselor de epurare

Prof. dr. ing. Lacramioara Diana Robescu
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, ELa 010-012
Tel: 021 40 9493; 0744 602921
E-mail: diana.robescu@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Tratarea și epurarea apelor
 • Impactul asupra mediului a proceselor energetice
 • Dinamica fluidelor polifazate
 • Optimizarea funcționării mașinilor hidraulice
 • Aplicarea principiilor eficienței energetice și economiei circulare în managementul urban al apelor

Prof. dr. ing. Carmen Anca Safta
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica
Tel: 021 40 9282
E-mail: carmen.safta@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Mașini și echipamente hidromecanice
 • Modelarea și simularea proceselor dinamice din sistemele de acționare electro-pneumatice și electro-hidraulice
 • Aplicații în ingineria fluidelor
 • Aplicații în tehnologiile ce folosesc surse regenerabile de energie

Conf. dr. ing. Mihai Sanduleac
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica
Tel: 021 402 94 46
E-mail: mihai.sanduleac@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Arhitecturi energetice reziliente în cadrul orașelor inteligente (Smart Cities);
 • Prosumatori și comunități energetice locale (Energy communities);
 • Sisteme SCADA EMS/DMS și contorizare inteligentă (Smart metering);
 • Servicii energetice în contextul accelerării digitalizării în sinergie cu domeniul ICT (Information and Communication Technologies);
 • Aplicații ale electronicii de putere în dispozitivele FACTS/FACDS și în cadrul rețelelor hibride t.a.-t.c. (AC/DC);
 • Platforme demonstrative și aplicații software cu caracter didactic și pentru cercetări în domeniul electroenergetic;
 • Abordări holistice ale tranziției către o economie cu neutralitate față de emisile de CO2 (pentru a servi implementării politicii europene "Green Deal").

Conf. dr. ing. Lucian Toma
Universitatea POLITEHNICA din București - Facultatea de Energetică, birou EI 113
Tel:021 402 9446
E-mail: lucian.toma@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Modelarea și simularea proceselor dinamice din sistemele electroenergetice;
 • Stabilitatea și controlul sistemelor electroenergetice;
 • Concepte smart grids: microrețele electrice, rețele electrice ambarcate, centrala electrică virtuală, automobilul electric, sisteme de stocare a energiei electrice, casa inteligentă, măsurarea inteligentă;
 • Aplicații ale electronicii de putere în sistemele electroenergetice: dispozitive FACTS, sisteme HVDC, aplicații în rețelele electrice de distribuție;
 • Piața de energie electrică: managementul congestiilor, servicii tehnologice de sistem, calculul și alocarea capacităților de transfer;
 • Modelarea, simularea și studiul integrării în rețeaua electrică a surselor regenerabile de energie.

Prof. dr. ing. Paul Ulmeanu
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, ELa123
Tel:021 402 9498
E-mail:paul.ulmeanu@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Dezvoltarea de tehnici de tip: Neural networks (NM), Support Vector Machines (SVM), Genetic Algorithms (GA) pentru predictii
 • Dezvoltarea de tehnici de tip: Hidden Markov Models (HMM) pentru diagnoza
 • Dezvoltarea de tehnici de tip: Particle Swarm Optimization (PSO)
 • Analize de incertitudine si estimarea probabilitatii de aparitie de evenimente indesirabile in sisteme de scara mare.

Prof. dr. ing. Nicolae Vasiliu
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - Facultatea de Energetica, Ela 014
Tel:021 402 9804
E-mail:nicolae.vasiliu@upb.ro
Domenii de cercetare:
 • Modelarea și simularea în timp real cu “Hardware In The Loop” a regulatoarelor de viteză electrohidraulice ale agregatelor energetice
 • Sinteza controlerelor autovehiculelor hibride
 • Modelarea şi simularea sistemelor hidraulice şi pneumatice ale autovehiculelor
 • Analiza şi sinteza servomecanismelor hibride ale aeronavelor