AVIZIER ELECTRONIC

Stimați doctoranzi,

Vă informăm că a fost lansată o nouă etapă de selecție a programui de burse doctorale și postdoctorale intitulat «OPTIMizarea rezultatelor cercetarii aplicative a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat – OPTIM Research». În cadrul acestuia doctoranzii au oportunitatea de a accesa burse de cercetare pe durata a 12 luni, precum și fonduri suplimentare pentru publicarea unor lucrări științifice (în valoare de 4000 lei).

Informațiile detaliate referitoare la condițiile de eligibilitate și activitățile propuse în cadrul OPTIM Research se regăsesc în documentele atașate.

Vă facem cunoscut faptul că în cadrul proiectului sunt libere un număr de 27 de locuri.

Candidații care doresc să ocupe unul din locurile precizate anterior, sunt rugați să consulte calendarul publicat mai jos și să depună documentele pentru înscriere.

27.10-08.11.2022      Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor de admitere, ora 16:00
27.10-08.11.2022      Verificarea eligibilității candidaților
27.10-08.11.2022      Soluționarea problemelor cu privire la eligibilitatea candidaților
08.11.2022                 Evaluarea dosarelor candidaților doctoranzi (în funcție de situația verificării eligibilității)
08.11.2022                 Afișarea rezultatelor finale
08 – 11.11.2022         Semnarea contractelor candidaților admiși

Înscrierea se face prin platforma https://optim.upb.ro/

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  • sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimul an de studii doctorale, conform legislației în vigoare și a regulamentului de studii doctorale din cadrul UPB și nu au restanțe conform planului de studii doctorale;
  • nu au întrerupt studiile doctorale la momentul depunerii dosarului de candidatură;
  • sunt cetăţeni UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;
  • să aibă domiciliul/reședința în una dintre regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud- Est și Sud- Muntenia;
  • doctoranzii care au beneficiat de bursă în cadrul altor proiecte finanțate din POCU, nu pot fi selectați ca grup țintă de același tip/categorie, în cadrul proiectelor prezentului apel (respectiv, doctoranzii care au primit bursa în proiecte POCU, nu pot fi selectați în cadrul prezentului apel ca grup țintă doctoranzi).