STUDII POSTDOCTORALE

ADMITEREA LA PROGRAMUL POSTDOCTORAL DE CERCETARE AVANSATA

Calendar admitere 2023

...: înscrierea candidaților și depunerea dosarelor

... : susținerea proiectelor de cercetare postdoctorală.

Candidații se vor conecta pe baza invitației transmise de responsabilul cu gestionarea modului din Microsoft Teams (recomandăm astfel crearea din timp a unui cont, vezi link) din comisia de evaluare. Aceste invitații vor fi transmise după încheierea perioadei de înscriere, cu cel puțin o zi înainte de ziua desfășurării probei de admitere.

Rezultate

...: lista candidaților admiși [descarcă].

...: înmatriculare

Școala Doctorală de Inginerie Energetică (SD-IEn), organizează concurs de admitere pentru programul de cercetare avansată postdoctorală. Pentru înscrierea la concurs, toate informațiile necesare se găsesc în metodologia de admitere disponibilă aici [link].

Dosarele candidaților vor fi trimise conform calendarului, în variantă electronică, prin platforma de admitere UPB disponibilă la adresa [https://admitere.pub.ro/].