TEZE SUSTINUTE

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2015

 1. Contributii la dezvoltarea modelului matematic Gray-Box utilizat in analiza cladirilor cu inalta eficienta energetica - Carutasiu Mihail Bogdan
 2. Contributii la studiul incadrarii energiei fotovoltaice in sistemul energetic national - Danu Alexandra
 3. Contributii la dispersia in atmosfera a poluantilor proveniti din arderea combustibililor clasici - Maruntalu Gh. Oliver
 4. Functionarea interconectata a unei microretele cu SEN - Mitulet Lucia Andreia
 5. Solutii moderne de interconectare la reteaua electrica a centralelor electrice eoliene - Sava Gabriela Nicoleta
 6. Contributii la modelarea si diminuarea impactului asupra mediului a centralelor eoliene offshore - Udrea G. Oana
 7. Contributii la stabilirea costurilor reglajului secundar in sistemul electroenergetic - Ungureanu D. Steluta Gabriela
 8. Cercetari asupra determinarii coeficientului de debit al orificiilor mici cu considerarea influentelor exercitate de proprietatile fizice ale fluidului si de forma, pozitia si sarcina orificiului - Voinea N. Andrei Lucian
 9. Contributions to the conversion of Biomass energy in using biochemical processes - Collaguazo Galeano Gerardo
 10. Power system security improvement by facts devices - Abdulrazzaq Ali Abdul Wahhab
 11. Optimal Power Flow (OPF) with different objectives functions based on modern neuristic techniques - Al-Bahrani Layth Tawfeeq Abdul
 12. Aspecte economice si tehnice pentru valorificarea energetica  de plante oleaginoase - Niculescu Bogdan
 13. Aspecte economice si tehnice pentru valorificarea energetica a biomasei solide cu viteza mare de crestere - Marius Mihail Toader
 14. Contributii la dezvoltarea conceptului de retele inteligente ”Smart Grids” în retelele de distributie - Dumitru Federenciuc
 15. Contributii la analiza determinista a accidentelor severe pentru reactoarele de putere de tip CANDU - Elena Dinca

2016

 1. Contributii la fundamentarea programului depozitului national geologic de deseuri radioactive - Andrei Veronica
 2. Microbiologia apelor uzate - Gogoanta Amira
 3. Modelarea, simularea si identificarea experimentala a sistemelor de încalzire auxiliare pentru autovehicule - Radoi Florin
 4. Sistem hibrid fotovoltaic-eolian pentru alimentarea unui amplasament izolat de  radiocomunicatii - Birlog Andreea
 5. Power System Security improvement by facts devices - Abdulrazzaq Ali Abdul Wahhab
 6. Technical, economic and environmental evaluation of renewable energy storage as methane in the current specific Romanian context and in a generic European case - Balan Mihai Ovidiu
 7. Contributii la metode de optimizare si grupare bazate pe inteligenta roiului cu aplicatii in energetica - Anescu George
 8. Functionarea interconectata a unei microretele cu SEN - Mitulet Lucia Andreia
 9. Îmbunatatirea calitatii energiei electrice prin atenuarea distorsiunilor armonice in cazul sistemelor ambarcate - Zburlea Elena
 10. Contributii la evaluarea riscului asupra anvelopei la reactorii nucleari energetici in conditii de accident sever - Radu Gabriela

2017

 1. Caracterizarea si modelarea reologica a fluidelor utilizate în inginerie biomedical? - Turcanu Mihaela
 2. Influenta sistemului constructiv si al montajului asupra performantelor tehnice ale hidrogeneratorelor sincrone de mare putere - Iulian Barboianu
 3. Contributii la metode de optimizare si grupare bazate pe inteligenta roiului cu aplicatii in energetica - George Anescu
 4. Contributii la evaluarea riscului asupra anvelopei la reactorii nucleari energetici în conditii de accident sever - Gabriela Radu
 5. Siguranta în functionarea sistemelor electroenergetice în contextul cresterii productiei din surse impredictibile. Metodologii de masurare a energiilor de echilibrare - Catalin Chimirel
 6. Contributii la studiul comportarii materialelor de structura din zona active a reactoarelor nucleare - Ionescu Silviu
 7. Cercetari teoretice si experimentale asupra curgerii fluidelor polifazate prin statia de epurare in scopul optimizarii energetice - Ionescu (Boncescu) Corina
 8. Cercetari energetice teoretice si experimentale asupra turbocompresoarelor centrifugale de aer - Fetea Dumitru
 9. Modelling in surface water quality - Alhassan H Ismail Al Luabi
 10. Etansarea scurgerilor de apa din reactoarele avariate cu metale lichide - Secareanu Radu Costin
 11. Caracterizarea dinamicii interfetei dintre doua fluide imiscibile - Omocea Ioana Laura

2018

 1. Corelatia intre parametrii geometrici si functionali ai unei nave si navigatia in canale - Serban Petru Sergiu
 2. Cercetari asupra servovalvelor electrohidraulice ale centralelor hidroelectrice - Kahu (Costin) Ina Ioana
 3. Analiza de vibratii in procesul de urmarire a starii de buna functionare a hidroagregatelor - Balauntescu Iulian
 4. Controlul circulatiilor de putere activa în retele electrice de transport în contextul Smart Grids cu ajutorul dispozitivelor FACTS - Sidea Dorian Octavian
 5. Dezvoltarea unei microretele de tip smart grid într-un parc industrial. Aspecte tehnice, economice si de mediu - Horhoianu Andrei
 6. Simularea numerica a curgerii intr-o turbina Kaplan / Numerical  simulation of the flow in a Kaplan turbine - Iovanel Raluca Gabriela
 7. Ecranarea electromagnetica utilizand materiale textile neconventionale - Radulescu Razvan Ion
 8. Influenta suprafetelor structurate  asupra aerodinamicii jeturilor inecate - Simionescu Stefan Mugur
 9. Studiul parametric al integrarii proceselor de captare CO2 post-combustie in cadrul centralelor termoelectrice - Pascu Adrian
 10. Modelarea pompelor electromagnetice. Pompe cu magneti permanenti - Ghita Gabriel
 11. Cercetari asupra managementului amenajarilor hidroenergetice in situatii de urgenta - Despescu Gabriela Andreea
 12. Influenta geometriei, proprietatilor fluidelor si a suprafetelor structurate asupra curgerii fluidelor in microcanale - Damian Iulia Rodica

2019

 1. Cercetări experimentale privind optimizarea şi monitorizarea scărilor de peşti din amenajările CHE de puteri mici - Cătălina Cristina Petica
 2. Modelarea si simularea comportamentului mecano-energetic al bratului raclor al unui decantor de apa uzata - Dascalescu Anca Elena
 3. Contributii la optimizarea exploatarii amenajarilor hidroenergetice cu algoritmi evolutionisti - Tica Eliza Isabela
 4. Metoda pentru tratarea namolurilor de epurare si evaluarea valorificarii acestora în agricultura - Subtirelu Viorica
 5. Contributii la analiza comportarii reactoarelor nucleare de tip CANDU în situatii de accident - Nistor-Vlad Roxana Mihaela
 6. Studiul proceselor termice de conversie optima a biomasei prin maximizarea eficientei energetice globale - Tîrtea Raluca Nicoleta
 7. Contributii la studiul termohidraulicii accidentelor severe în reactorii nucleari - Moraru Dominic Eugeniu
 8. Valorificarea energetica a grasimii animale mixate in hidrocarburi lichide usoare - Bondrea Andreya Dana
 9. Valorificarea energetica prin combustie a biogazului obtinut in industria pielariei - Mavrodin Elena Madalina
 10. Experimental study of the thermal and rheological behavior of paraffin-in-water emulsions used as a secondary refrigerants - Vasile Virginia
 11. Evaluarea multi-criteriala a proceselor de captare CO2 prin absorbtie chimica utilizând solutii amoniacale - Slavu Nela
 12. Studiul asupra efectului de piston creat de REM in tunel si infleunta curentilor de aer asupra dispersiei poluantilor in metrou - Tudor Gabriel
 13. Studiu comparativ al procesului de piroliza aplicat componentelor si amestecului de fractii ligno-celulozice, organice si polimerice - Iustina Stanciulescu
 14. Contributii la dezvoltarea gestiunii integrate a energiei în case eficiente energetic - Mihai Mirela
 15. Evaluarea riscului pentru sanatatea populatiei asociat solurilor poluate cu produse petroliere - Stoian Mihaela Alexandra

2020

 1. Studying the effect of power quality on digital relays during transients in the electrical power system and their management - FERAS MAHFOUD
 2. Fiabilitatea echipamentelor din statiile de epurare / Reliability for wastewater treatment plant equipment - FLORIN NICOLESCU
 3. Optimization of energy efficiency for residential buildings by using artificial intelligence - Liviu NEGREA
 4. Integrarea vehiculelor electrice în retelele viitoarelor orase inteligente - Adrian – Toni RADU
 5. Supply of Large Cities using Modular Multilevel High Voltage Direct Current Converters - Ioan – Catalin DAMIAN
 6. Influenta functionarii in conditii de ancrasare asupra eficientei HVAC - Marian VOINEA
 7. Contributii la managementul accidentelor in centralele nuclearoelectrice - Petre MIN
 8. Contributii la studiul materialelor de structura candidate pentru reactorii nucleari de generatia IV - Florentina SELAVIRTEA

2021

 1. Contributii la studiul retelelor electrice de distributie in prezenta surselor regenerabile de energie utilizand tehnici de calcul probabilistic si algoritmi metaeuristici - Constantin GHINEA
 2. Solutii integrate pentru remedierea siturilor poluate cu produse petroliere/ Integrated solutions for the remediation of the polluted sites with petroleum products - Delia-Micaela DUMITRU
 3. Instabilitatea și dinamica interfețelor lichid – lichid sub acțiunea forțelor de capilaritate  / Instability and Dynamics of Liquid in Liquid Interfaces under the Action of Interfacial Tension - Claudiu – Petrică PĂTRAȘCU
 4. Optimizarea functionarii si imbunatatirea calitatii energiei electrice in retelele electrice de distributie - Georgiana GUTU.
 5. Analiza influentei sistemelor de protectie asupra calitatii energiei electrice elaborată - Gratian Mihai FIERASCU.
 6. Modelarea si simularea sistemelor energetice hibride in contextul integrarii tehnologiilor de decarbonatare - Alexandra-Dana CIUPAGEANU
 7. Analiza teoretică și experimentală a unui sistem de micro-cogenerare cu motor Stirling utilizând biomasa - Stefan Dominic VORONCA
 8. Studiul și optimizarea colectoarelor termice-fotovoltaice hibride (pvt) și integrarea în sisteme de energie la scară mică - Ioana-Madalina MANOLE (BARBU)
 9. Opturarea unei conducte prin inghetare criogenica, metoda moderna in mentenanta circuitelor hidraulice ale CNE - Bogdan Ionut CORBESCU
 10. Cresterea eficientei energetice in transportul cu metroul prin utilizarea energiei recuperative si corelarea graficelor de trafic - Dragos Cristian - Orlando PANA

2022

 1. Functionarea sistemului energetic din perspectiva integrarii masive a surselor regenerabile -  Dumitru BRAGA
 2. Cresterea calitatii energiei electrice prin sisteme de automatizare a retelei de distributie - Mihai CIURESCU TIBRIAN
 3. Cresterea eficientei energetice in sistemele de iluminat public moderne - Ionut CIOBANU
 4. Cercetari privind mecanismele de fragilizare a materialelor structurale in mediul plumb topit la reactoarele nucleare de generatie IV - Livia Nicoleta SAFTA
 5. Studiul concentratiei de radon si metode de reducere a acesteia in spatii inchise - Marina Ionela CUCU
 6. Dezvoltarea si implementarea sistemelor scada in sistemele electroenergetice - Danut Adrian POSTOVEI
 7. Controlul si stabilitatea de tensiune in sistemele electroenergetice de distributie active - Andreea Georgiana IANTOC
 8. Voltage security improvement in transmission systems under penetration renewables - Murtadha Sami Rashid Albo KAREEM
 9. Dezvoltarea  unui sistem avansat de management  energetic - Cristian GHEORGHIU
 10. Cercetari pentru marirea randamentului servomecanismelor electrohidraulice - Toma COJOCARU-GREBLEA
 11. Eficientizarea energetica a proiectarii si exploatarii turbomasinilor - Oana Maria DUMITRESCU